Let Food Be Your Medicine

Digitaal voeding in de zorg Trade & Information event

3 juni 2021

In de afgelopen vier jaar is de Nederlandse ambassade in Brussel zeer actief geweest op het vlak van Voeding in de Zorg. Meermaals hebben we contacten gelegd en informatie gedeeld met Vlaanderen; sinds 2019 doen we dat ook met Luxemburg.

Gezien de positieve ontvangst in laatstgenoemd land, richten we ons hier dit jaar wederom op en verzetten we tegelijkertijd in België de bakens naar Wallonië. Op die manier creëren we kansen voor het Nederlands bedrijfsleven in deze regio’s.

Op 3 juni brachten we Nederlandse, Luxemburgse en Waalse partijen digitaal bij elkaar om kennis te delen.  Nederlandse bedrijven kregen de kans krijgen om hun kennis en kunde op dit vlak te delen en via een matchmaking platform de zakelijke opportuniteiten te kunnen verkennen.

Voor wie?

De volgende type bedrijven en organisaties waren vanuit Nederland aanwezig: 

Van Waalse, Luxemburgse & Vlaamse kant:

Voeding in de zorg

De achtergrond

Bij ziekte of medische ingreep, heeft het lichaam meer voedingsstoffen nodig voor herstel. Goede en lekkere voeding in een zorginstelling hoort dan ook bij een optimale behandeling. Zo voorkomen we ondervoeding in de zorg en wordt het herstel bespoedigd. Tevens kunnen patiënten nutritioneel voorbereid worden op een ingreep.

Alleen door preventie en zorg te verbinden kan voeding een wezenlijk onderdeel worden van het genezingsproces. Vandaag de dag is immers 20-50% van de ziekenhuispatiënten ondervoed . Bovendien is bekend dat de kosten van de gezondheidszorg voor dergelijke patiënten significant (ruim 2x) hoger zijn dan voor patiënten met gezonde BMI waarden.

Om hier structureel aan te werken, moeten we naar het hele proces kijken. Dat betekent het samenbrengen en verbinden van overheden, bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen. Zeker in de huidige tijd is er een duidelijk maatschappelijk belang om kennis en ideeën – ook over de landsgrens – met elkaar uit te wisselen.

Een rijdende trein (welke events hebben al eerder plaatsgevonden)

Wie organiseert? En waarom?

De Nederlandse ambassade in Brussel heeft dit event georganiseerd. psps business abroad was verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer weten?

Neem contact op met:

Jeroen van Baren

Project Manager

psps-logo-header.png
Mobile-logo-header-psps

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief